Poort voor de vastenden in het Paradijs

“In het Paradijs is er een poort die Rayyan wordt genoemd. En degenen die het vasten in acht genomen hebben, zullen op de Dag der Opstanding door deze poort naar binnen gaan. Niemand behalve zij zullen erdoor naar binnen gaan. Er zal worden gezegd: “Waar zijn degenen die het vasten in acht genomen hebben?” Zij zullen opstaan, en niemand anders dan zij zullen erdoor naar binnen gaan. Nadat zij naar binnen zijn gegaan, zal de poort worden gesloten en zal er niemand meer doorheen gaan.”

Deze hadith is overgeleverd door Sahl ibn S’ad (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *