Trouwen als je kunt en anders vasten

“O jongeren,┬áieder van jullie die er toe in staat is, laat hem trouwen, en ieder die het niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn.”

Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abdullah ibn Masud (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat overgeleverd in Sahih Muslim.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *