Verzamelaars

We doen deze bijzondere mannen, die grootse prestaties geleverd hebben voor de islam, een groot tekort aan door deze stukken kort te houden. Maar we wilden een kleine indruk geven van het leven van deze bijzondere mannen, waarvan we de namen vandaag de dag nog volop horen. Hoe groot zal hun beloning bij Allah zijn? Moge Allah hen allen rijkelijk belonen voor iedere letter die zij aan ons overgebracht hebben.

Korte biografie over imam al-Bukharie

Bukharie heeft met de wil van Allah een zeer grote bijdrage geleverd aan het verzamelen van authentieke overleveringen van de profeet (vrede zij met hem). Zo groot zelfs dat de geleerden over zijn boek Sahih Al-Bukhari zeggen dat dit het meest authentieke boek is na het boek van Allah, de Koran.

Bukharie werd geboren in het jaar 194 na hidjrah in Bukhara en hij leefde 62 jaren op deze wereld. Zijn volledige naam was Abu ‘Abd-Allaah Muhammad ibn Ismaa’eel ibn Ibraaheem ibn al-Mugheerah ibn Bardizbah al-Ja’fi al-Bukhaari. Lees verder over imam Bukhari.

Korte biografie over imam Muslim

Muslim wordt vaak naast Bukharie vernoemd in de bronnen van overleveringen (ahadith). Muslim is na Bukharie de bekendste verzamelaar van ahadith. Muslim werd in 202 na hidjrah geboren in Iran (Naysapoer) en hij overleed hier in 261 na hidjrah. Zijn volledige naam is Muslim ibn al-Hajjaaj ibn Muslim al-Qushayri al-Nisapoori Abu al-Husayn. Lees hier meer over imam Muslim.

Korte biografie van imam At-Tirmidhi

Tirmidhi werd geboren in het jaar 209 na hidjrah en hij overleed in het jaar 279 na hidjrah in de stad Tirmidh. Zijn volledige naam was Muhammad ibn ‘Eesa ibn Soorah ibn Moosa ibn al-Dahhaak al-Salami al-Tirmidhi en zijn kunya was Abu Eesa.

Tirmidhi was een blinde man en over zijn blindheid worden twee dingen gezegd. Er is gezegd dat hij blind was vanaf zijn geboorte, maar de meest bekende uitspraak is dat hij pas tijdens het laatste deel van zijn leven blind werd door het veelvuldig huilen wat hij deed. Verder was hij een kleine en magere man met een uitstekend geheugen. Als hij iets hoorde, vergat hij het nooit meer.

Hoewel er weinig bekend is over zijn leven, heeft ook deze man veel betekent voor de islam. Hij maakte veel reizen om meer overleveringen te verzamelen en zette zich volledig voor deze zaak in. Hij heeft ongeveer 3956 overleveringen opgenomen in zijn werk. Hij studeerde bij andere grote mannen, zoals Bukharie en Muslim, maar tegelijkertijd leverde deze mannen ook van hem over.

Tirmidhi is verder de eerste die zich bezighield met de classificatie van overleveringen. Hij werkte met negen classificaties, waaronder de meest bekende classificaties: sahih, hasan en daief.

Korte biografie van imam Abu Dawud

Abu Dawud werd geboren in 220 na hidjrah en overleed in het jaat 275 na hidjrah. Zijn volledige naam was Sulaymaan ibn al-Ash’ath ibn Shaddaad ibn ‘Amr ibn Ishaaq ibn Basheer al-Azdi al-Sajistani. Om kennis te verkrijgen reisde hij erg veel en hij schreef vele boeken over fiqh-wetenschappen. Ook schrijf hij boeken over ahadith. Het bekendste boek van hem is Sunan Abu Dawud. Uit een verzameling van 500.000 overleveringen, nam hij slechts 4.800 overleveringen op in zijn Sunan. Het samenstellen van dit werk kostte hem in totaal twintig jaar.

Korte biografie over imam Ibn Maadjah

Ibn Maadjah is geboren in 209 na hidjrah en stierf tijdens de maand Ramadan in het jaar 273 na hidhrah op een 64-jarige leeftijd. Zijn volledige naam was Muhammad ibn Yazeed al-Rab’i al-Qazwayni en zijn kunya was Abu ‘Abd-Allaah. Hij maakte tijdens zijn leven vele reizen na Irak, Basra, Kufa, Bagdad, Mekka, Syrië en Egypte. Deze reizen dienden allemaal één doel: het verzamelen en noteren van ahadith. Tijdens deze reizen schreef hij drie boeken, waaronder zijn boek al-Sunan waarin hij zijn overleveringen noteerde.

Korte biografie van imam An-Nasaa’i

An-Nasaa’i werd geboren in het jaar 215 na hidjrah en hij overleed in Damascus op 85-jarige leeftijd in 300 na hidjrah. Zijn volledige naam was Ahmad ibn Shu’aib ibn Ali ibn Sinaan ibn Bahr ibn Dinar Al-Nasaa’i en zijn kunya was Abu Abdar-Rahmaan. Hij was een vrome en rechtvaardige man die zich ook inzette voor het verzamelen van overleveringen. Hij vastte op de wijze van profeet Dawud, wat inhield dat hij de ene dag wel vastte en op de andere dag niet. Hij leefde in Egypte waar zijn boeken zeer bekend werden en waar de mensen graag van hem wilden leren. En uiteindelijk vertrok hij naar Damascus, waar hij overleed.

Korte biografie van imam Malik

Malik werd geboren in 93 na hidjrah en stief in 179 na hidjrah. Zijn volledige naam was Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amir Al-Asbahi. Hij woonde het grootste deel van zijn leven in Medina, de stad van de Profeet (vrede zij met hem) en hij was een vooraanstaande geleerde binnen de islam. Verder is hij de grondlegger van de Maliki rechtschool en had meer dan duizend studenten. Tijdens zijn leven heeft hij zijn Muwatta herhaaldelijk herschreven en dit werk laat ons dus meer dan veertig jaar van zijn kennis zien. Zijn Muwatta bevat een paar duizend overleveringen.